Order: Textulariida    Family: Eggerellidae
Alvarezina cyclostomata (Galloway & Morrey, 1929)
WFD AphiaID: 927181