Order:     Family:
Glomospira serpens (Grzybowski, 1898)
WFD AphiaID: 1036806