Caudammina ovulum (Grzybowski, 1896)
 
Class: Nodosariata  Subclass: Hormosinana  Order: Hormosinida  Family: Hormosinidae
 
found  unknown
      none
 
Geological Time: Cretaceous    
 
holotype
 
View of a specimen of Caudammina ovulum (Grzybowski, 1896)
 
The identification is based upon:
 , : Grzybowski, J. (1896). Otwornice czerwonych ilow z Wadowic. Rozprawy, Akademia Umiejetnosci w Krakowie, Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy, Kraków. 30(ser. 2 10): 261-308.    Plate , Fig. 
 
 
genus.php?no=1022175&aktion=suche
 
dataset number: FEU-1022175
 
 
Citation:
, : Grzybowski, J. (1896). Otwornice czerwonych ilow z Wadowic. Rozprawy, Akademia Umiejetnosci w Krakowie, Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy, Kraków. 30(ser. 2 10): 261-308. Plate , Fig