Class: Rotaliata    Subclass: Textulariana    Order: Lituolida    Family: Ammosphaeroidinidae
Thalmannammina Pokorný, 1951

Thalmannammina albensis
(Myatliuk, 1966)
identified by scientist   
Cretaceous

Thalmannammina canningensis
(Tappan, 1955)
identified by scientist   
Jurassic
Carpathians

Thalmannammina canningensis
(Tappan, 1955)
identified by scientist   
Jurassic
Carpathians

Thalmannammina ex gr. gerochi
(Hanzlikova, 1972)
identified by scientist   
Cretaceous
Carpathians

Thalmannammina gerochi
(Hanzlikova, 1972)
identified by scientist   
Cretaceous
Carpathians
   

Thalmannammina meandertornata
Neagu & Tocorjescu, 1970
identified by scientist   
Cretaceous
Barents Sea

Thalmannammina neocomiensis
Geroch, 1962
identified by scientist   
Cretaceous
Carpathians

Thalmannammina subturbinata
(Grzybowski, 1898)
identified by scientist   
Paleogene
Carpathians